top of page

San Bao

Lotus nei gong. Qi Gong sverige. Nei gong sverige. stenungsund. Nei Gong. neigong. Nei Gong göteborg. Qi Gong göteborg. qigong göteborg. San Bao qi gong. san bao nei gong. akupunktur. Akupunktur göteborg. Akupunktur Stenungsund. Akupunktur uddevalla. Akupunktur kungälv.

Qi Gong

Qi Gong är en Daoistisk träningsform som syftar till att effektivisera utövarens Qi. Genom dynamiska och statiska positioner harmoniseras, cirkuleras och stärks Qi. Idag används denna träning främst som ett sätt att bibehålla eller uppnå god hälsa, som en väg till att utvecklas kroppsligt, energetiskt, mentalt och emotionellt. Vi kan utveckla alla dessa delar av oss då Qi är bron mellan kroppen och medvetandet. 

Qi Gong kan tränas som en avslappnande motion men också som ett verktyg för djup transformation.  Alla har olika ambitioner och mål med denna träning.

Traditionellt används Qi Gong som ett förberedande verktyg

för djupare meditativt & inre alkemiskt arbete.

Vad betyder Qi Gong?

Ordet Qi har olika betydelser i olika sammanhang. Inom Qi Gong kan man förklara ordet Qi som olika energetiska kvalitéer som exempelvis Yang och Yin Qi. I kroppen kan dessa erfaras som vibrerande elektriska flöden och som magnetiska fält.  Ordet Gong betyder färdighet som förfinats och bemästrats genom regelbunden träning under lång tid. Qi Gong betyder alltså bemästrandet av sin Qi.

Välfungerande Qi bygger effektivt energi i kroppens celler. 

Energi som vi sedan kan använda i vår vardag.

Vi lär ut

 • Ji Ben Qi Gong. En skön form med 8 röresler för att inkorporera grundläggande principer för Qi Gong.

 • Wu Xing Qi Gong. En form för att harmonisera de 5 elementen.

 • Wu Dao Yin. 5 övningar för att rensa ut systemet och kraftfullt röra på Qi.

 • Dragon Dao Yin. En mycket dynamisk form med 4 övningar främst avsedd att öppna och stärka ryggraden.

 • Kompleterande och grundläggande övningar som Wuji, andningsövningar, Dan Tien Gong och streching.

 • Hui Chun. Medicinska övningar som stärker de fem primära systemen i kroppen: Vatten, Trä, Eld, Jord och Metall.  

De statiska och rörliga övningarna vi lär ut har potentialen att optimera kroppens funktioner och stärka hälsan avsevärt. Med hjälp av en träningsform som är mer dynamiskt och kallas Dao Yin rensas kroppen från patogener och stagnationer.  Det sker på både en fysisk och energetisk nivå.

De yttre Qi Gong-formerna, själva rörelserna, lär man sig relativt snabbt och enkelt. Syftet med den här träningen är dock att omforma kroppens inre landskap och det kräver repetition, tid och nära vägledning av en lärare.

Effekterna av träningen erfars tydligt i kroppen vilket låter utövaren och läraren veta hur du utvecklas och vad som behöver jobbas på.

Träningen vi lär ut har potentialen att bland annat:

 • Öppna och mjuka upp våra leder.

 • Förbättra kroppens förmåga till självläkning avsevärt.

 • Göra kroppen bekväm och avslappnad.

 • Stärka immunförsvaret.

 • Stärka ryggen och öka ryggradens flexibilitet.

 • Stärka Qi och leda den mer effektivt genom kanalerna.

 • Frigöra inre blockeringar.

 • Ge oss mental styrka.

 • Fördjupa och förbättra andningen.

 • Omforma och stärka fascian och bindväven.

 • Förbättra blodcirkulationen.

 • Väcka kroppens inre till liv!

Qi Gong och Dao Yin är verktyg i en djupgående inre transformationsprocess som kallas för Nei Gong. I likhet med asanas i traditionell Yoga är syftet med Nei Gong att förbereda kropp och sinne för meditation. Vi lär ut och vägleder eleven genom de mest grundläggande stadierna i denna process. Under träningens gång håller vi även teoretisk undervisning för att stödja elevens process.

Teoretisk kunskap anses mycket viktig inom Daoismen då den formar oss som individer och vägleder vår träning.

qigong_edited.jpg

VÅRA LÄRARE

​Vår huvudlärare Damo Mitchell har dedikerat sitt liv åt denna konst och har djupt förankrade rötter i denna rika Daoistiska tradition. Vi tränar även med Roni Edlund i samma skola så ofta vi får möjlighet. Inom Qi Gong lär hon framför allt ut Lotus Moon Qi Gong. Det är en form bland annat avsedd att harmonisera kvinnans cykler.  I samma anda som vi blivit lärda eftersträvar vi att bevara träningens autenticitet.  Vi träffar våra lärare regelbundet för att fördjupa vår egen förståelse och praktik.

VARFÖR TRÄNA QI  GONG?

Anledningarna till att praktisera Qi Gong varierar. De flesta gör det för de goda hälsogivande egenskaperna och för att känna större avslappning och mindre stress. Andra dras till träningen för att utveckla närvaro och djupare kontakt med sig själva. En annan anledning kan vara att man vill utvecklas inom de närbesläktade konsterna: kinesisk medicin, kampsport eller meditation. Vissa gör det av ren nyfikenhet över vad en urgammal lära och träningsform skulle kunna ge dem. 

Oavsätt varför vi tränar så är det en väldigt givande, utmanande och fascinerande resa

med många skratt på vägen. 

Varmt välkommen att träna med oss!

LNG%252520Affiliate%252520Logo%252520L_e
bottom of page